Ultima actualizare: 01.03.2019

Acest document face parte din Termenii și Condițiile serviciului oferit de Royal Media Services SRL (Aka Royal Media Ltd.) și reglementează modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor www.royalmedia.us, www.royal-media.us, www.royal-hosting.us, www.rms.agency, www.ux-appz.com, www.test-platform.xyz și orice subdomeniu utilizat, denumit în continuare”Site-ul.”

Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv, dorim să vă oferim o experiență în mediul online sigură prin care drepturile dumneavoastră la intimitate și imagine sunt respectate.

Conform Regulamentului 2016/679 și libera circulație a acestor date, precum și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în zona comunicațiilor electronice, cu toate modificările și completările ulterioare, Royal Media Services SRL are obligația de a prelucra aceste date în conformitate cu principiile de prelucrare și doar pentru scopurile specificate mai jos, dar și în condiții de securitate tehnică.

 

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Principiile pe care Royal Media Services SRL le urmează pentru protecția utilizatorilor site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Datele cu caracter personal sunt colectate doar în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod ce nu respectă acest lucru;
 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie relevante, neexcesive și adecvate în raport cu scopul pentru care acestea sunt colectate și/sau prelucrate ulterior;
 3. Datele cu caracter personal trebuie să fie precise și să fie actualizate atunci când este necesar; trebuie să fie luate toate măsurile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care acestea au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare;
 4. Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar în condiții de securitate pentru ca se asigura un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, dar și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestor date.

Conform cerințelor Regulamentului, Royal Media Services SRL va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal al utilizatorilor site-ului.

Astfel, pentru securitatea și confidențialitatea informațiile transmise prin intermediul conturilor create pe acest site, contul dumneavoastră este protejat de o parolă. Royal Media Services SRL face tot ce îi stă în putință și folosește toate tehnologiile necesare pentru a se asigura că aceste date personale sunt în siguranță.

În cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, Royal Media Services SRL va informa în mod corespunzător autoritățile competente.

 

Tipuri de date și scopuri de prelucrare a acestora

Datele cu caracter personal prelucrate se referă, în special, la următoarele:

 • Date de identificare (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc);
 • Date ce fac referire la modul în care sunt utilizate sau urmează a fi utilizate produsele/serviciile Royal Media Services SRL;
 • Alte informații ce derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Royal Media Services SRL (istoricul tranzacțiilor, segmentarea clientelei în funcție de diverse criterii, etc).

Royal Media Services SRL colectează datele personale direct de la dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări pe site (completarea formularului de înregistrare), al unui sondaj de opinie, apel telefonic în call center, concurs, etc.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate de Royal Media Services SRL, conform Regulamentului, în următoarele scopuri:

 1. Pentru prelucrarea și expedierea comenzilor de produse, dar si pentru prestarea serviciilor comandate;
 2. Pentru informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzii plasate, prin telefon și prin mesaje de tip SMS și e-mail,
 3. Pentru facturarea produselor și a serviciilor comandate de utilizatori;
 4. Pentru evaluarea produselor și a serviciilor oferite;
 5. Pentru marketing direct: informarea prin mesaje de tip e-mail și SMS cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțuni de marketing desfășurate atât de Royal Media Services SRL, cât și de partenerii săi, dar numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul în acest sens;
 6. Pentru crearea sau analizare de profiluri ( de exemplu, utilizând informațiile prezente în istoricul tranzacțional, preferințe exprimate, etc) asupra utilizatorilor pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Royal Media Services SRL sau pentru a oferi o promovare personalizată/generală de către Royal Media Services SRL și de către partenerii acestuia, pentru efectuarea de activități de marketing direct;
 7. Pentru realizarea de activități de marketing sau publicitate în mediul online prin intermediul platformelor de social media ( exemplu: Facebook) și în cadrul motoarelor de căutare (exemplu: Google);
 8. Pentru realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, dar și activități de fidelizare a utilizatorilor și realizarea de sondaje;
 9. Pentru efectuarea unor studii de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor si a comportamentului utilizatorilor;
 10. Pentru prelucrarea și soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 11. Pentru generarea rapoartelor/analizelor cu privire la activitatea de business a Royal Media Services SRL, pentru a facilita efectuarea managementului operațional, dar și pentru a analiza performanța sau non-performanța Royal Media Services SRL;
 12. Pentru efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperarea creanțe sau de gestionare (fie direct, fie prin terți contractori) a unor astfel de activități, cu privire la produsele deținute de către utilizatori neplătitori;
 13. Pentru arhivarea documentelor ce se încheie cu privire la relația dintre Royal Media Services SRL și dumneavoastră;
 14. Pentru soluționarea litigiilor și a investigațiilor la care Royal Media Services SRL este parte.

Aceste date cu caracter personal sunt folosite de Royal Media Services SRL și pentru o serie de scopuri secundare precum arhivare, audit intern și extern, etc. Acestea sunt întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care aceste date au fost inițial colectate.

Royal Media Services SRL se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le transmiteți prin intermediul site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie terților.

 

Temeiuri de prelucrare

Prelucrăm datele dumneavoastră având la bază un temei legal, așa cum impune Regulamentul. Mai precis, toate prelucrările efectuate de noi au loc pe următoarele temeiuri:

 1. Consimțământul explicit oferit de către utilizatori, dacă ni l-ați acordat;
 2. Executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de încheiere a unui contract. Date necesare în acest scop: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, cont bancar etc.;
 3. Obligație legală aflată în sarcina Royal Media Services SRL. Date necesare: nume și prenume, adresă, număr de telefon, email, etc.;
 4. Interesului legitim al Royal Media Services SRL.

 

Terți colaboratori și aplicații utilizate

Pentru ca noi să putem presta serviciile de agenție digitala, colaborăm cu o serie de parteneri terți, către care transmitem datele dumneavoastră:

– Serviciile de hosting, administrate de partenerul nostru SC Tes Euro Media SRL (www.gazduire.net);

– Administrare campanii de publicitate (Google, Facebook, etc.);

– Tool-uri pentru urmărirea evoluției website-ului dvs. sau a campaniilor realizate (ex: www.seranking.com, www.moz.com, www.ahrefs.com, etc.);

– Alți parteneri cu care colaboram, în funcție de necesitățile proiectului dvs.

 

Perioada de stocare

Pentru a realiza scopurile sus-menționate, aceste date cu caracter personal vor fi stocate de către Royal Media Services SRL pentru perioada în care contul de client este active.

Mai mult, datele incluse în facturile emise ca urmare a comenzilor plasate vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii facturii.

 

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal

 1. Dreptul de acces – puteți solicita atât confirmarea cât și accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, Royal Media Services SRL va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată.
 2. Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – în situațiile reglementate de lege (în cazul retragerii consimțământului sau dacă se constată că prelucrarea datelor nu a fost legală), puteți să obțineti din partea Royal Media Services SRL ștergerea acestora.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți obține din partea Royal Media Services SRL restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în situațiile reglementate de lege (dacă se contestă exactitatea datelor pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau dacă prelucrarea este ilegală și nu doriți ștergerea datelor, ci restricționarea lor).
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – în orice moment doriți, dumneavoastră vă puteți opune prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Royal Media Services SRL sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit Royal Media Services SRL.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele furnizate într-un format structurat care poate fi citit automat și puteți să solicitați ca acestea să fie transmise altui operator. Acest drept se aplică doar datelor furnizate de către dumneavoastră către Royal Media Services SRL.
 7. Dreptul de a depune plângere – aveți dreptul să depuneți plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor. Aceasta se va depunde la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 8. Dreptul de a vă retrage consimțământul – în orice moment doriți aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor de către Royal Media Services SRL, dacă prelucrarea se întemeiază pe consimțământ.

Aceste drepturi pot fi exercitate atât individual, cât și cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, trimisă către Royal Media Services SRL, Str. Soarelui nr. 7, VILA N7C-005, Stefăneștii de Jos, Ilfov 077175.

 

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Royal Media Services SRL își rezervă dreptul de a revizui și actualiza în orice moment această Politică de Confidențialitate. Toate informațiile suplimentare vor fi incluse în acest document actualizat, ce poate fi găsit în secțiunea https://rms.agency/politica-de-confidentialitate.

Astfel, vă recomandăm să verificați secțiunea aferentă Politicii de Confidențialitate atunci când accesați site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima dumneavoastră vizită. În cazul unei modificări a Politicii de Confidențialitate, Royal Media Services SRL vă va transmite prin adresa de e-mail menționată în datele de contract ale contului dumneavoastră, o alertă referitoare la această modificare, sau Politica de Confidențialitate direct amendată.

Pentru orice întrebări, vă stăm la dispoziție prin intermediul adresei de e-mail info@rms.agency